Youth and Literary Beginings of Karolina Světlá

Karolina Světlá remembers how her literary aptitude was considered unfortunate

Download in PDF

Karolina Světlá, the pseudonym of Johana Nepomucena Mužáková née Rottová, was born in Prague on February 24, 1830. The Czech part of her childhood ended when she began attending a German school and lost the ability to write in Czech. Her escape into the world of literary creation began when she was twelve and wrote her first almanac. It was entitled Sounds of the Lute [Lautenklänge] and was written in German. Her teacher however discouraged her from writing and recommended her parents withhold her from further education. Instead, she should occupy herself with domestic work and prepare for the expected role of a housewife. Petr Mužák (1821–1892) who was from the Bohemian Podještědí, taught music at the Rott family’s house and gradually opened Johana a path back to the Czech language. They were married on 7 January 1852. When their three month-old daughter died, Johana had a nervous breakdown. On the recommendation of her doctor, she began to focus on her mental creativity and her first literary text, the story A Double Awakening [Dvojí probuzení], was published in the almanac of contemporary Czech authors, May [Máj, 1858]. The text was not signed Johana Mužáková, but for the first time Karolina Světlá: Světlá according to the name of the village, and Karolina after her niece from Světlá, who was born in the same year as her daughter. In the photographs you can see Světlá’s birthplace in Prague, the parents of Světlá, the parents of Mužák, and Světlá when she was eighteen years-old in a festive dress at a ball on the occasion of a Slavonic convention.

Osmnáctiletá Karolina Světlá na olejomalbě J. Myslivečka z r. 1848. Ve vyobrazeném oblečení se zúčastnila plesu na Žofíně na počest Slovanského sjezdu. Červená kazajka – velmi vybledlá, ale vzorem zapínání jednoznačně rozpoznatelná – je dodnes uchována v Podještědském muzeu, stejně jako Myslivečkův obraz. Obraz bez rámu má rozměry 23,5cm x 19,5cm.

Karolina Světlá se narodila v Poštovské ulici v Praze. Název ulice dnes nese její jméno a nad vchodem do rodného domu je umístěna pamětní deska.

Petr Mužák byl autorem mnoha učebnic (např. Ornamentika měřická či Elementární kreslení). V příručce Školské vzory krasopisné z r. 1859 navrhl oblíbený vzor tzv. humanistického písma, který vytvořil na základě anglické kurzívy.

Akvarel Petra Mužáka. Jeho originál a desítky dalších se nacházejí v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu.

Akvarel Petra Mužáka. Jeho originál a desítky dalších se nacházejí v archivu Podještědského muzea v Českém Dubu.

Anna a Eustach Rottovi, rodiče Karoliny Světlé

Barbora Mužáková, matka Petra Mužáka

Jan Mužák, otec Petra Mužáka

Před dívkami v krojích sedí Karolina Třešňáková, roz. Mužáková. V r. 1931, kdy byla tato fotografie u příležitosti odhalení pomníku Karoliny Světlé pořízena, jí bylo 79 let. Karolina Světlá si část svého pseudonymu vypůjčila z jejího jména. Kdyby její dcera v r. 1853 nezemřela, mohla se zúčastnit odhalení pomníku své matky stejně jako její sestřenice.

Po levé straně cesty, kterou jste sem přišli od zastavení č. 2, jste minuli dům, který byl předlohou pro povídku Přišla do rozumu (1877). Tato povídka byla posledním literárním textem, který Karolina Světlá napsala vlastní rukou. Své pozdější práce musela z důvodu oční nemoci diktovat. V této povídce Světlá odlehčeným a netragickým způsobem zachytila vztah dvou mladých lidí, kteří se museli vzít ne z lásky, ale z rozhodnutí rodičů – kvůli přístupové cestě k polím. Povídka byla Eliškou Krásnohorskou zpracována do divadelní hry a jenom v Praze se hrála zhruba 200krát.