Naučnou stezku „Po stopách Karoliny Světlé“ vytvořil spolek Stopy v krajině. Naším cílem je umožnit široké občanské veřejnosti vnímat krajinu Podještědí jako prostor, v kterém byly v minulosti zanechány literární a historické stopy. Tato krajina je v našem vnímání nositelkou kulturního dědictví a naší činností chceme přispět k tomu, aby tato pozůstalost zůstala jak v lidské, tak v krajinné paměti zachována.

Tereza Rafoth

Mgr. Tereza Rafoth (* 1977), pochází z Liberce. Vystudovala žurnalistiku na FSS a germanistiku a bohemistiku na FF Masarykovy univerzity v Brně. V brněnské neziskové organizaci Mládež pro interkulturní porozumění vedla během studia česko-německé projekty a vzdělávací projekty s dobrovolníky. Během pracovního pobytu v USA v letech 2002-2004 pracovala jako produkční v audiovizuální firmě. Je autorkou multimediální expozice v Horské synagoze v Hartmanicích na Šumavě a knižního průvodce k ní. V současné době pracuje jako průvodkyně a editorka. 

Andrea Fisherová

Dr. phil. Andrea Fischerová (* 1977), pochází z Liberce. Vystudovala anglistiku a germanistiku na FF Masarykovy univerzity v Brně. Na německé univerzitě v Řezně získala v r. 2008 doktorát z anglické literatury. Její dizertace Romanticism Gendered byla publikována ve Velké Británii. V roce 2018 se stala přísežnou překladatelkou pro český a německý jazyk u Zemského soudu v Řezně (www.i-synapse.eu). Napsala dvě beletristické knihy: novelu Posel (2011) a román Dům v Orionu (2012) - www.i-chameleon.cz.

STOPY V KRAJINĚ, z.s.

Tel.: 0042 (0) 605 709 770
Email: stopyvkrajine@gmail.com
Sídlo sdružení: Světlá pod Ještědem 40, 463 43 Světlá pod Ještědem
Korespondenční adresa: Havanská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 0022893601
Registrováno 12.4.2011 pod č.j. VS/1-1/84083/11-R
Bankovní spojení: FIO banka: 2100262314/2010